ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕТИЧІВСЬКЕ"  
 
 
Сторінки розділу
 


Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 12.06.2009
Дата публікації 18.09.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Летичівське"
Юридична адреса* 31500 Хмельницька обл., смт.Летичів, вул.Ворошилова 2
Керівник* Ткачук Микола Петрович - Голова правління. Тел: 0385794610
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
У відповідності із рішенням загальних зборів акціонерів від 12/06/2009р. відбулись зміни у складі посадових осіб товариства
У зв’язку із прийняттям нової редакції статуту і ліквідацією колегіального органу управління – правління Товариства:
Звільнено - Голова правлiння – Ткачук Микола Петрович (паспорт НА 657835 вид.18.05.1999 Летичiвським РВ УМВС), володіє 1,06%. Обіймав посаду протягом 11 років.
Призначено – Директор - Ткачук Микола Петрович (паспорт НА 657835 вид.18.05.1999 Летичiвським РВ УМВС), володіє 1,06%. Призначено на термін 5 років. Попередня посада – Голова правління ВАТ «Летичівське».
Звільнено - Член правлiння - Тимчик Марiя Василiвна (паспорт НА 194864 вид 13.11.1996 Летичiвським РВ УМВС), акціями не володіє. Обіймала посаду протягом 11 років. Після припинення повноважень члена правління, продовжує працювати головним бухгалтером Товариства.
Звільнено - Член правлiння - Полякова Тетяна Петрiвна (паспорт НВ 195639 вид. 28.06.1997 Летичiвським РВ УМВС), володіє 0,0022% акцій товариства. Обіймала посаду протягом 3 років.
Звільнено - Член правлiння - Бондар Григорiй Олександрович (паспорт НА 462745 вид. 11.02.1998 Летичiвський РВ УМВС), акціями не володіє. Обіймав посаду протягом 3 років.
Звільнено - Член правлiння - Баранович Вiра Павлiвна (паспорт НВ 021935 вид. 11.07.2002 Летичiвським РВ УМВС), акціями не володіє. Обіймала посаду протягом 3 років.
Звільнено - Член правлiння - Бачинська Галина Олексiївна (паспорт НВ 021018 вид. 25.05.2002 Летичiвським РВ УМВС), акціями не володіє. Обіймала посаду протягом 3 років.
Звільнено - Член правлiння - Безпалько Iван Павлович (паспорт НВ 278255 вид. 24.09.2003 Летичiвським РВ УМВС), акціями не володіє. Обіймав посаду протягом 3 років.
Звільнено - Член правлiння - Максимчук Андрiй Олексiйович (паспорт НА 486352 вид. 20.05.1998 Летичiвським РВ УМВС), акціями не володіє. Обіймав посаду протягом 3 років.
Звільнено - Член правлiння - Iванишин Василь Васильович (паспорт НА 380813 вид. 16.07.1997 Летичiвським РВ УМВС), акціями не володіє. Обіймав посаду протягом 3 років.
Звільнено - Член правлiння - Юхимчук Володимир Григорович (паспорт НА 803123 вид. 20.09.2000 Летичiвським РВ УМВС), володіє 0,50% акцій товариства. Обіймала посаду протягом 3 років.
Також, у відповідності до рішення загальних зборів акціонерів від 12/06/2009р., відбулись такі зміни:
Звільнено – Голова Спостережної ради - Майський Вiктор Адольфович (паспорт НА 658248 вид. 17.07.1999 Летичiвським РВ УМВС), володіє 0,38% акцій товариства. Обіймав посаду протягом 10 років.
Призначено – Голова Спостережної ради - Кулибаба Валерій Михайлович (паспорт АЕ №602499 вид. Ленінським РВ УМВС в Дніпропетровській обл.. 13/12/1996р. .), володіє 40,93% акцій. Призначено на термін 5 років. Попередня посада невідома.
Звільнено - Голова Ревiзiйної комiсiї - Сiмонов Анатолiй Пилипович (паспорт НА 364952 вид. 08.07.1997 Летичiвським РВ УМВС), акціями не володіє. Обіймав посаду протягом 10 років.
Призначено – Голова Ревiзiйної комiсiї - Савченко Сергій Арсенійович (паспорт АА 127165 вид. Ленінським РВ ДМУ у Вінницькій області 26/01/1996р.), володіє 46,81% акцій. Призначено на термін 5 років. Попередня посада невідома. 
Всі посадові особи товариства непогашеної судимості не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Ткачук Микола Петрович