ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕТИЧІВСЬКЕ"  
 
 
Сторінки розділу
 


Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.06.2010
Дата публікації 25.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Летичівське"
Юридична адреса* 31500 Хмельницька обл., смт.Летичів, вул.Ворошилова 2
Керівник* Безпалько Іван Павлович - В.о.директора. Тел: 0385794610
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На підставі рішення Спостережної ради (протокол №1від 24.06.2010р.) відбулись зміни складу посадових осіб емітента, а саме:
Звільнено – директор -Ткачук Микола Петрович, паспорт НА 657835 вид.18.05.1999 Летичiвським РВ УМВС, володів часткою в статутному капіталі 1,06%. Перебував на посаді директора з 12.06.2009р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мала.
Призначено –директор - Безпалько Іван Павлович, паспорт НВ № 278255,виданий 24.09.2003р. Летичівським РВ УМВС України в Хмельницької областіі, часткою в статутному капіталі не володіє. Призначено на термін до проведення Загальних зборів акціонерів. До цього займав посаду зам.директора ПАТ «Летичівське».Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о.директора Безпалько Іван Павлович